Ne mutlu o Türk'e

18.05.2014 13:45

Ne mutlu o Türk'e,

 

Bear. by Stella55

yani kâmil insana ki; çekinmeden, korkmadan konuşmasına devam eder ve atını ateşle dolu hendekten sıçratıverir.

Yani ölümü (bile) göze alarak, çok tehlikeli bir iş olan hakikatleri söylemeyi başarır. 

O, heyecanla, İlâhî aşkla atını öyle bir hızlı sürer, öyle şahlandırır ki, onu ötelere, göklerin üstüne çıkarmayı düşünür!

 

white house by SeSe'
O yalnız Allah'ı düşünür. 

Ne kimseyi görür, ne kimsenin hasedine bakar.

Her şeyden gözünü yummuştur; ateş gibi kuruyu da yakmıştır, yaşı da…" ("Mesnevî Tercümesi", s. 286, trc.: Şefik Can) 

 

ULUKIŞLA - ASKERLİK HATIRASI 30-12-2001

                         

 

 

BİR KİŞİ GELECEK , ONU BEKLİYORUZ ,TIPKI 4 HALİFE

 

GİBİ ... 3 Ü BURADA ONU ARIYORUZ,HENÜZ BULAMADIK!

 

“Her devirde peygamber yerine, bir velî vardır.

Bu usul kıyamete kadar dâimdir.

İşte diri ve faal imam o veli

 

İster Ömer soyundan olsun, ister Ali soyundan.

Ey yol arayan, Mehdi de o dur, Hadi de o,

Hem gizlidir, hem senin karşında oturmakta.”